Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 843
  • Trong tuần: 2,146
  • Tất cả: 458,292
Đăng nhập
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp tuyên truyền về thông tin đối ngoại năm 2023”

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ ngày 07/02/2023 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai về việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số154-KH/BTGTU ngày 23/5/2023 tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp tuyên truyền về thông tin đối ngoại  năm 2023”. Theo đó:

1. Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, công dân sinh sống trong và ngoài tỉnh. Thành viên Hội đồng Giải thưởng không được tham gia.

2. Giới hạn số lượng, thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia Giải thưởng phù hợp. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 10/10/2023.

3. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi:

*Ảnh (gồm ảnh báo chí và ảnh phong cảnh):

(i) Ảnh báo chí: Ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng một thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Ảnh dự thi là file ảnh kỹ thuật số; ảnh màu hoặc đơn sắc, định dạng file JPEG, độ phân giải 300 DPI, dung lượng từ 5Mb đến 80MB. Đối với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…., cùng với ảnh đã đăng tải phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18 cm x 24 cm (ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

(ii) Ảnh phong cảnh: Ảnh đơn, nhóm ảnh. Đối với nhóm ảnh, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính. Ảnh dự thi là file ảnh kỹ thuật số; ảnh màu hoặc đơn sắc, định dạng file JPEG, độ phân giải 300 DPI, dung lượng từ 5Mb đến 80Mb. Đối với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, cùng với ảnh đã đăng phải kèm theo ảnh phóng trên giấy cỡ 18 cm x 24 cm (ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh trong nhóm).

* Tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ dự thi. Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải kèm theo họ tên của mình.

* Tác phẩm chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Các tác phẩm đã gửi tham gia xét giải tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần IX năm 2023 do Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức vẫn được quyền tham gia nhưng phải ghi rõ mức giải (nếu đã trao) cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian trao giải. Tác phẩm phải thể hiện sinh động các hoạt động thông tin, đối ngoại; có sức lan toả trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, cụ thể:

- Giới thiệu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều  hành của tỉnh trên mọi lĩnh vực; những thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ  quốc, phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập quốc tế, bảo đảm  quyền con người….; vẻ đẹp đất nước, con người, lịch sử, văn hoá, di sản, tri  thức khoa học, lan toả hệ giá trị quốc gia- dân tộc, hệ giá trị văn hoá và con người Lào Cai.

- Phản ánh chân thực,đa dạng về thế giới, giới thiệu những tinh hoá văn hoá, nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, văn hoá Việt Nam đến với Nhân dân trong nước.

- Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật,luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng mạnh mẽ xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Phản ánh sự hỗ trợ, giúp đỡ và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Lào Cai; khẳng định vai trò,  vị thế, vị trí cầu nối kinh tế giữa Việt Nam và vùng Tây Nam - Trung Quốc, mắt xích quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nối giữa Trung Quốc, Việt Nam, ASEAN và Châu Âu.

4. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp giấy chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả, đơn vị đoạt giải. Cơ cấu giải thưởng, gồm:

- 02 giải A.

- 04 giải B.

- 08 giải C.

- 16 giải khuyến khích.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm tổ chức Cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký; ban hành Thể lệ Cuộc thi, tổ chức thu, chấm; công bố, trao giải Cuộc thi vào tháng 12/2023.

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  Tạp chí Phan Si Păng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Cuộc thi; quán triệt, động viên, khuyến khích phóng viên, nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên chủ động tích cực sáng tác, gửi các tác phẩm tham gia cuộc thi.

Các huyện uỷ,  thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ: Quán triệt, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc thi; vận động, hướng dẫn và động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi./.

Đào Minh Đức