Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Lùi thời gian tổ chức cuộc Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 240

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 13/4/2021 tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Tính đến ngày 20/6/2021, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 795 bài dự thi của Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Theo tiến độ của Kế hoạch, Ban Giám khảo Cuộc thi đã hoàn thành việc chấm thi vòng loại và lựa chọn được 30 thí sinh có bài dự thi xuất sắc theo cơ cấu quy định tại điểm a khoản 1 mục II Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BTC ngày 14/5/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi để tham gia vòng thi chung khảo cấp tỉnh, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2021; lựa chọn 02 thí sinh dự thi vòng chung khảo toàn quốc do Bộ Tư pháp – Cơ quan chủ trì tổ chức Cuộc thi.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường và có yếu tố bất ngờ; để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe cho mọi người dân và cán bộ, công chức, viên chức cũng như các thí sinh dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định lùi thời gian tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi cấp tỉnh (hình thức sân khấu hóa) đến thời điểm thích hợp, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Giao Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Cuộc thi:

- Công bố Danh sách 30 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng chung khảo toàn tỉnh; đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (https://pbgdpl.laocai.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (https://stp.laocai.gov.vn) để các thí sinh biết và chủ động, tích cực chuẩn bị tốt nhất cho việc tham dự vòng thi chung khảo cấp tỉnh;

- Chủ động tham mưu cho Ban tổ chức Cuộc thi tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh với hình thức sân khấu hóa đảm bảo theo đúng quy định trong Thể lệ cuộc thi khi điều kiện cho phép.

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo và mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị khi Cuộc thi được tổ chức trở lại./.

Tải về

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật