Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 3,466
  • Tất cả: 370,310
Đăng nhập
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023
Lượt xem: 66

Giải thưởng Sáng tạo  Khoa học Công nghệ Việt Nam là Giải thưởng được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình Khoa học công nghệ có giá trị khoa học – kinh tế - xã hội lớn, đang được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Đồng thời nhằm công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ cho phép và giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng một số bộ, ngành, đoàn thể khác tổ chức hàng năm trong phạm vi cả nước.

Để tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 theo chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ngày 06/4/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 54/LHH-BKH đề nghị:

(1) Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các Trường chuyên nghiệp; các cơ quan Trung ương; các doanh nghiệp Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa; đối tượng, lĩnh vực dự thi của Giả thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị. Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân là chủ nghiệm công trình khoa học công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá theo quy định tại Điều 8 của Quy chế Giải thưởng đăng ký tham gia dự thi.

(2) Báo Lào Cai, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai phối hợp tuyên truyền về Giải thưởng trên các chuyên mục phù hợp từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 30/9/2023.

(3) Các sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài Nguyên và Môi trường tổng hợp danh sách các công trình khoa học ứng dụng trên địa bàn và đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp bộ, tỉnh hoặc các cấp tương tương nghiệm thu, đánh giá đạt loại khá trở lên trong giai đoạn từ 01/10/2018 cho đến nay gửi về Liên hiệp Hôi tỉnh trước ngày 31/8/2023 để phối hợp hướng dẫn lập hồ sơ tham gia Giải thưởng.

(4) Thời hạn cuối nhận hồ sơ và sản phẩm dự thi Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Lào Cai: Ngày 30/9/2023 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nộp hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai – Tầng 4, Trụ sở khối 9, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Email: stkt.laocai@gmail.com

Trần Lan Hương
Tin khác
1 2