Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Định mức hỗ trợ để xây dựng, hoàn thiện công trình thoát nước trong quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 182

Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XVI- kỳ họp thứ 5(Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

Định mức hỗ trợ để xây dựng, hoàn thiện công trình thoát nước:

Hỗ trợ 6,0 triệu đồng/ 1 đầu cống tròn (thượng lưu, hạ lưu cống).

Hỗ trợ 3,0 triệu đồng/ 1m dài cống tròn D100 cm.

 Hỗ trợ 2,0 triệu đồng/ 1m dài cống tròn D75 cm.

Hỗ trợ 3,0 triệu đồng/ 1 đầu cống bản (thượng lưu, hạ lưu cống).

Hỗ trợ 2,8 triệu đồng/ 1m dài cống bản 100x100 cm.

Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/ 1m dài cống bản 75x75 cm.

Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ 1m dài cống bản 50x50 cm.

Trường hợp đặt ống thép F150mm, dày 3mm trở lên, đặt ở chiều sâu so với mặt đường tối thiểu là 30cm: Hỗ trợ 0,5 triệu đồng/1m dài ống.”

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Mỹ Tâm