Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bạn có biết về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 83

Theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lào Cai thì Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lào Cai gồm 999 tên, cụ thể như sau:

(i) Tên danh nhân: 429 tên. Trong đó: Danh nhân có công với đất nước: 372 tên; Danh nhân có công với đất nước và tỉnh Lào Cai: 57 tên.

(ii) Tên địa danh và sự kiện: 485 tên. Trong đó: Địa danh và sự kiện chung: 61 tên; Địa danh và sự kiện trong tỉnh: 424 tên.

(iii) Tên địa danh có ý nghĩa tiêu biểu về văn hoá xã hội: 26 tên.

(iv) Tên di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh: 59 tên.

Tải về

Minh Đức