Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tuyên truyền Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2045
Lượt xem: 179

Thực hiện Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1234/STTTT-TTBCXB ngày 19/10/2023 tuyên truyền Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Một số nội dung tập trung tuyên truyền như sau:

Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn của Chiến lược. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân viên y tế, thú y và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống kháng thuốc. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của Nhân dân về các nguyên nhân gây kháng thuốc, hậu quả của kháng thuốc và các biện pháp phòng, chống kháng thuốc. Tuyên truyền thay đổi hành vi để sử dụng thuốc kháng vi sinh vật có trách nhiệm, ngừng lạm dụng và sử dụng thuốc kháng vi sinh vật sai mục đích; thúc đẩy các hành vi lành mạnh để ngăn ngừa nhiễm trùng và sự lây lan của chúng, trong đó chú trọng nhân viên y tế, thú y, người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; bà mẹ, phụ nữ, học sinh, sinh viên…

Lựa chọn, phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 2 năm 2023).  Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông, UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn, phát các chương trình phát thanh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn.  

File các chương trình phát thanh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/160605/Danh-sach-cacchuong-trinh-phat-thanh-nam-2023--dot-2-.html

Tải về

Minh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...