Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 287
  • Trong tuần: 7,047
  • Tất cả: 463,193
Đăng nhập
Một số kết quả nổi bật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 106

6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức triển khai 02 cuộc thanh tra chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý nhà nước thực hiện quy hoạch, sử dụng đất lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng trên địa  bàn Phường Lào Cai, thanh tra công tác chấp hành pháp luật  về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại 28 tổ chức; 01 cuộc thanh tra hành chính từ năm 2022 chuyển sang, thanh tra 01 tổ chức. Qua thanh tra phát hiện sai phạm và đề nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.097.200 đồng. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với 03 tập thể và các cá nhân có liên quan. Tổ chức kiểm tra 20 cuộc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông, lâm nghiệp. Qua các đợt kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 90 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 88 cá nhân, 02 tổ chức với số tiền 880,9 triệu đồng. Tang vật tịch thu gỗ các loại 36,112 m3, diện tích rừng bị thiệt hại 53,411 ha. Dụng cụ tịch thu: 05 cưa xăng, 01 cưa xẻ, 01 cưa máy, 01 xe ô tô, 5 xe mô tô. Tiêu hủy 1.074 kg măng vầu tươi; 39 gốc cây mẫu đơn (Bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên). Tịch thu 180kg thuốc BVTV ngoài danh mục và thuốc quá hạn sử dụng, 20 lít thuốc BVTV ngoài danh mục.

Cũng trong thời gian này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 02 lượt công dân, tiếp nhận 14 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh. Sau khi phân loại (trùng lặp, nặc danh, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý) số đơn phải giải quyết là 11 đơn (11 đơn kiến nghị phản ánh) đã xem xét giải quyết 10 đơn, hiện tại đang giải quyết 01 đơn theo trình tự quy định.

Công tác phòng chống tham nhũng được Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch từ khâu tham mưu xây dựng chính sách đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định. Trong 06 tháng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chuyển đổi 80 vị trí việc làm đối với công chức, viên chức theo quy định.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ những tháng đầu năm. Số thủ tục hành chính công thực hiện tại cơ quan đơn vị là 100 thủ tục, số thủ tục hành chính áp dụng mức độ 3,4 là 86 thủ tục.

 Phát huy các kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các hạn chế, thiết sót đã được chỉ ra, 6 tháng cuối năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra năm 2023 theo đúng kế hoạch được phê duyệt; tiếp tục tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và triển khai thực hiện tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng KT; Kết luận số 50-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trong công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng; triển khai thực hiện Đề án 861 theo Kế hoạch 311/KH-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định; Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; công khai, minh bạch trong quản lý cán bộ; kiểm tra việc thực hiện công vụ của công chức, viên chức nhằm ngăn chặn không để xảy ra phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức Thanh tra sở tích cực, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ về phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức trong toàn ngành và phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý, nhất là các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đến với Nhân dân, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi các chính sách về lĩnh vực nông, lâm nghiệp đảm bảo việc thực thi được đúng nội dung, đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phạm Kim – Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...