Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 43
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, ngày 15/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024.

Theo kế hoạch, nội dung thông tin, tuyên truyền các hoạt động cải cách hành chính trọng tâm của tỉnh trong năm 2024 gồm: (i) Tuyên truyền về hoạt động xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; (ii) Hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; các quy trình thực hiện TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhất là các lĩnh vực có tần suất thực hiện giao dịch lớn như: Đất đai, tài nguyên, xây dựng, đầu tư, tài chính công...; (iii) Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; (iv) Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức; quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; (v) Tự chủ tài chính đối với các cơ quan, đơn vị; (vi) Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; thực hiện Chương trình chuyển đổi số, đô thị thông minh; triển khai Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ, thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025.

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền thông qua các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin, đại chúng như: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh – Truyền hình (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông) các huyện, thị xã, thành phố; Cổng thông tin điện tử của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các trang mạng xã hội; các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số...; Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức: Sáng tác tranh cổ động, sân khấu hóa, chiếu phim lưu động, phát hành tờ rơi, pa nô áp phích, khẩu hiệu liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, đối tượng được tuyên truyền; Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi họp thôn, tổ dân phố, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật....; xây dựng các phóng sự, video clip, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông; các hình thức khác phù hợp với đối tượng, nhóm đối tượng cụ thể./.

Tải về

 

 

Hà Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...