Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chính phủ chính thức ban hành Nghị định tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng từ 01/7/2023

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau đây (viết tắt là Nghị định số 24/2023/NĐ-CP).

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau đây (viết tắt là Nghị định số 24/2023/NĐ-CP)

 Theo đó, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP nêu rõ, từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Tại Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định 09 đối tượng được hưởng lương, phụ cấp gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP  của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/NĐ-CP).

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

 Đồng thời tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP cũng quy định, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác cho các đối tượng được tăng lương cơ sở;

Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí;

Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở./.

Trương Minh