Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chủ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021

Trên cơ sở Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chủ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021 do Bộ Tư pháp tổng hợp 174 kiến nghị về công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.  Để giúp các cơ quan đơn vị; công chức trong ngành Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở tìm hiểu các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động và tìm hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ theo 18 các nhóm nội dung như sau:  

I. Vụ  Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật gồm 23 câu hỏi và trả lời.

II. Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật gồm 8 câu hỏi và trả lời.

III. Tổng Cục Thi hành án dân sự  gồm 1 câu hỏi và trả lời.

IV. Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực gồm 11 câu hỏi và trả lời.

V. Cục Con nuôi  gồm 8 câu hỏi và trả lời.

VI. Trung Tâm lý lịch tư pháp quốc gia gồm 19 câu hỏi và trả lời.

VII. Cục Bồi thường nhà nước  gồm 4 câu hỏi và trả lời.

VIII. Cục Bổ trợ tư pháp gồm 34 câu hỏi và trả lời.

IX. Cục Trợ giúp pháp lý  gồm 10 câu hỏi và trả lời.

X. Vụ Pháp luật dân sự  - kinh tế gồm 9 câu hỏi và trả lời.

XI. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật gồm 8 câu hỏi và trả lời.

XII. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật gồm 11 câu hỏi và trả lời.

XIII. Vụ Pháp luật quốc tế gồm 1 câu hỏi và trả lời.

XIV. Vụ Tổ chức cán bộ gồm 9 câu hỏi và trả lời.

XV. Học Viện tư pháp gồm 4 câu hỏi và trả lời.

XVI. Cục Kế hoạch – Tài chính gồm 1 câu hỏi và trả lời.

XVII. Thanh tra bộ gồm 2 câu hỏi và trả lời.

XVIII. Cục Công nghệ thông tin gồm 11 câu hỏi và trả lời.

Tải về

PBGDPL