Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết
Lượt xem: 563

Triển khai văn bản số 4976/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc phối hợp truyền thông về tảo hôn,  hôn nhân cận huyết thống ngày  29 tháng 12   năm 2021. Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi và hướng tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết (bao gồm 01 Truyện tranh và 01 Tờ gấp pháp luật). Bộ tài liệu này được gửi tới các trẻ em, các bậc cha mẹ, người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận, nâng cao nhận thức, hiểu biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, góp phần truyền tải, lan tỏa và thực hiện hiệu quả thông điệp “Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết”.

Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết được đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật(https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=1507).

Để tiếp tục truyền tải, lan tỏa rộng rãi thông điệp “Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết”, Sở Tư pháp  tỉnh Lào Cai  đăng tải Bộ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết (tiếng Việt, tiếng Mông, tiếng Thái) tới các độc giả.

Một số hình ảnh Bộ tài liệu:

Tải về

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về