Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 410
  • Trong tuần: 410
  • Tất cả: 465,582
Đăng nhập
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ DÀNH CHO HÒA GIẢI VIÊN
Lượt xem: 662
Ngày 01/9/2020 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên. 

Sở Tư pháp giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên do Bộ Tư pháp xây dựng, cung cấp để các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở khai thác, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ với Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 02143.825.313) để nghiên cứu, phối hợp giải quyết./.