Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 7,053
  • Tất cả: 463,199
Đăng nhập
Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án 1371 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 196

Ngày 13/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở” giải đoạn 2021-2027 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ban Chỉ đạo của Đề án gồm 16 thành viên. Trong đó, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trần Đức Sinh, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thị Thuý, Phó Giám đốc Sở Tư pháp là Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng 13 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các ngành: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, BCHBĐ Biên phòng, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông,…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1371 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Tổ giúp việc Đề án gồm 8 thành viên, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Đề án và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hàng năm.

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi kết thúc Đề án.

Tải về

Khánh Linh