Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 3,446
  • Tất cả: 370,290
Đăng nhập
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ 16 ban hành Nghị quyết về mức chi hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 242

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết  số 15/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 về mức chi hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo quy định của Nghị quyết mức chi hỗ trợ kinh phí mua bổ sung sách, báo, tài liệu cho Tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai hàng năm đối với xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã thuộc các huyện nghèo mức hỗ trợ: 1.000.000đ (một triệu đồng)/tủ sách/xã/năm; nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh. Đối với các xã còn lại, các phường, thị trấn tiếp tục duy trì tủ sách pháp luật ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí. Việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật thực hiện theo hình thức xã hội hóa, do cộng đồng tự quản. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp lut của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Lê