Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 194
  • Trong tuần: 3,425
  • Tất cả: 370,269
Đăng nhập
Giới thiệu Thư viện điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 322

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phục vụ quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hệ thống hóa văn bản pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và xuất bản dưới dạng sách in, sách điện tử, được đăng tải trên trang thư viện của Bộ.

Về Địa chỉ truy cập Thư viện điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông http://www.vnbook.com.vn/

Mục đích của Thư viện tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Nội dung Thư viện điện tử gồm có danh mục sách như sau: Lãnh tụ Hồ Chí Minh; Quan hệ Việt Nam- Lào; Quan hệ Việt Nam- Campuchia; Quan hệ Việt Nam- Nhật Bản; Quan hệ Việt Nam- Ấn Độ; Pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; Sách trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Nông thôn mới- Giảm nghèo; Thể loại khác.

Một số cuốn sách hữu ích về thông tin mạng và an toàn thông tin trên môi trường mạng: Một số giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet; An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội; Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy tính; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa, chống vi phạm thông tin trên Internet; Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin; Kinh tế số và Bưu chính số - Toàn cảnh thế giới;… Đây là bộ tài liệu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, mà còn là tài liệu tham khảo cho các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam.

PBGDPL