Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 307
Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Cuộc thi).

Mục đích tổ chức Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Ngành Tuyên giáo và Ngành Tư pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, đây là hoạt động thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác này. Ngày 01/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 2961-QĐ/BTGTW ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau:

- Về đối tượng dự thi : Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Về nội dung thi: Nội dung thi tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Về thời gian thi: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, gồm 03 tuần thi: (i) Tuần thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7); (ii) Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7); (iii) Tuần thứ ba: Bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

- Về hình thức thi: Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 10 câu), trong đó có 09 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi; mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 03 lần thi. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn).

- Về giải thưởng: Mỗi tuần thi có các giải thưởng bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng/giải); 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải); 03 Giải Ba trị giá 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải) và 10 Giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải). Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí có được từ công tác xã hội hóa, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng, quà tặng cho phù hợp.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn.

Cuộc thi được bắt đầu từ 00h ngày 09/11- Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023./.

anh tin bai


PBGDPL
Tin khác
1 2