Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Lượt xem: 164
Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các định hướng về quan điểm, yêu cầu; nội dung; hình thức; khẩu hiệu đề ra.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 02 tháng (tháng 10, tháng 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023.

Kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổng hợp, báo cáo trong Báo cáo công tác Tư pháp năm 2023./.

Tải về

Tin khác
1 2