Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,487
  • Trong tuần: 6,755
  • Tất cả: 384,035
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà ban hành Chương trình phối hợp thực hiện công tác văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 116

Ngày 06/12/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà ký ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phối hợp thực hiện công tác văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh giai đoạn 2021-2025.

Mục đích Chương trình đặt ra nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp; đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày của cựu chiến binh, cựu quân nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, cựu quân nhân; phát huy tính chủ động của các cấp Hội, cơ quan Tư pháp trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh, cựu quân nhân..

Theo đó, để đạt được các mục đích trên, Chương trình đã đưa ra các nội dung phối hợp đến năm 2025 gồm:

Về công tác văn bản quy phạm pháp luật tham gia, góp ý kiến bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh do các cơ quan khác chủ trì soạn thảo gửi đến (Nếu có).

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy đầy đủ vai trò của Hội Cựu chiến binh huyện trong thực hiện các nhiệm vụ là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; ban hành các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân theo giai đoạn và hằng năm. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội Cựu chiến binh phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Hội cựu chiến binh các cấp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở; biên soạn, cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội cựu chiến binh các cấp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh, cựu quân nhân bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của ngành như: tổ chức hội nghị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; lồng ghép PBGDPL cho cựu chiến binh, cựu quân nhân thông qua các buổi sinh hoạt hội, các hoạt động kỷ niệm thành lập Hội Cựu chiến binh và kỷ niệm Ngày lễ lớn của đất nước hàng năm ...; tăng cường phổ biến giới thiệu các chính sách mới, văn bản pháp luật mới có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh hoạt động PBGDPL của Hội cựu chiến binh các cấp; gương sáng cựu chiến binh, cựu quân nhân ... trên Bản tin Tư pháp, các chuyên mục, bản tin trên sóng phát thanh - truyền hình và trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai.

Về công tác trợ giúp pháp lý Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của cựu chiến binh, cựu quân nhân; hướng dẫn Cựu chiến binh thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý đến chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Lào Cai đề nghị được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; thực hiện trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh; đồng thời lồng ghép PBGDPL cho cựu chiến binh, cựu quân nhân thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý và tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý.

Ủy ban nhân dân huyện giao cho Phòng Tư pháp và Hội Cựu chiến binh huyện có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình phối hợp trên. Quyết định số 2728/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2021./.

Thúy Hà
Tin khác
1 2 3 4 5  ...