Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 241
  • Trong tuần: 241
  • Tất cả: 377,521
Đăng nhập
Kết quả triển khai phổ biến pháp luật đợt I trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 176

Triển khai phổ biến pháp luật đợt I UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Hà đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện như  Kế hoạch số 24/KH-HĐPH ngày 26/01/2021 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Hà năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/01/2021 về phổ biến pháp luật đợt I năm 2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế các cơ quan, đơn vị đã kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật lồng ghép với các cuộc họp cơ quan, họp thôn bản đảm bảo giới thiệu đầy đủ nội dung các văn bản pháp luật đến với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên dịa bàn huyện. Nội dung giới thiệu gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thoả thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định, văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

 Các cơ quan đơn vị triển khai phổ biến pháp luật thực hiện thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, họp thôn, tổ dân phố…; tại các trường học đã phổ biến thông qua các buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần và các buổi sinh hoạt chuyên đề khác; tổ chức lồng ghép các nội dung phổ biến pháp luật trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nội dung hoạt động của các Đội tuyên truyền lưu động. Đã thực hiện cấp phát 252 cuốn sách luật, 92 cuốn sách hỏi đáp về pháp luật và 40 cuốn đề cương cho các báo cáo viên, UBND các xã, thị trấn. Tuyên truyền, phổ biến 24 tin, bài về pháp luật và phát 48 buổi trên sóng Đài truyền thanh của huyện bằng 2 thứ tiếng (Mông và tiếng Kinh), đưa nội dung phổ biến lên Cổng thông tin điện tử của huyện.  Phối hợp với Ban tuyên vận các xã tổ chức tuyên truyền được 114 buổi với 475 lượt người tham gia. Tính đến ngày 30/5/2021 toàn huyện đã tổ chức phổ biến cho 25.425 lượt người tham gia tìm hiểu pháp luật. Thông qua đợt phổ biến pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân từng bước được nâng lên, phát huy quyền làm chủ của người dân, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, tình hình vi phạm pháp luật ngày một giảm, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện. 

Phương Thảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ...