Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 217
  • Tất cả: 377,497
Đăng nhập
Huyện Văn Bàn kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 219

Ngày 04/5/2022 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn đã ký ban hành Quyết định số 682/QĐ – UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Văn Bàn. 

Theo Quyết định, thành phần Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Văn Bàn  gồm: Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL là Ông Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, 03 Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (01 Phó Chủ tịch thường trực là Trưởng phòng Tư pháp, 01 Phó Chủ tịch là Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện và 01 Phó Chủ tịch là Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện) và 24 Uỷ viên là đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2022 và thay thế Quyết định số Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn.

Hà Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...