Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy định nộp tiền phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an
Lượt xem: 375

Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an ban hành quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về trình tự tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, trong đó  quy định về nộp tiền phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an. Theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư 15/2022/TT-BCA, trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an: Người có thẩm quyền xử phạt gửi thông tin xử phạt lên cổng dịch vụ công; cổng dịch vụ công tự động thông báo cho người vi phạm tra cứu thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính thông qua số điện thoại người vi phạm đã đăng ký với cơ quan công an tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Người vi phạm truy cập vào cổng dịch vụ công thông qua số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được thông báo hoặc số biên bản vi phạm hành chính để tra cứu thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ qua dịch vụ bưu chính công ích. Người có thẩm quyền xử phạt tra cứu biên lai điện tử thu tiền xử phạt vi phạm hành chính được hệ thống cổng dịch vụ công gửi về để in, lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và làm căn cứ trả lại giấy tờ bị tạm giữ. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trả lại giấy tờ bị tạm giữ, hết thời hạn tước cho người vi phạm qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tư 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.

Mỹ Linh
Tin khác
1 2 3 4