Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực ngành quản lý về Giao thông vận tải
Lượt xem: 347

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trong năm 2022 đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật linh hoạt bằng nhiều hình thức gồm cả trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế như: tuyên truyền, phổ biến trên Trang Thông tin điện tử của Sở; lồng ghép vào các văn bản chỉ đạo của ngành, lĩnh vực liên quan;…về các chủ đề phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; hội thảo, hội nghị, đào tạo tập huấn quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, quy hoạch và quản lý hạ tầng đô thị…đã triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý về Giao thông vận tải, thông qua nhiều hình thức và hoạt động phối hợp triển khai.

Ngành đã ban hành 22 văn bản, tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành quản lý; thường xuyên cử báo cáo viên pháp luật tham gia Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền tải các thông tin, các tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp Lào Cai tổ chức. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để các báo cáo viên có điều kiện tham gia học tập, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm theo các chương trình do Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và Sở Tư pháp Lào Cai chủ trì. Giao cho báo cáo viên và các phòng chuyên môn, đơn vị chủ trì tuyên truyền soạn thảo và tập hợp các đề cương tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể và chương trình giảng dạy. Thực hiện in ấn tài liệu gửi đến các đối tượng tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền như: Tăng âm, loa, máy trình chiếu.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ và trật tự xây dựng đô thị năm 2022 đã giới thiệu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tuyên truyền nội dung xây dựng văn hóa giao thông, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về sử dụng hành lang an toàn đường bộ, lòng đường, hè phố; tuyên truyền các quy định về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị; quy định về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực giao thông. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 06 hội nghị với 427 người tham dự, ngoài ra còn kết hợp tuyên truyền lưu động trên tuyến do các Đội thanh tra thực hiện, đã phát 5.000 tờ rơi, 310 cuốn tài liệu, 120 pano, áp phích tuyên truyền. Phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh triển khai tổ chức 03 Hội nghị tuyên tuyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thuỷ thuỷ nội địa, với hơn 300 người dự, tại hội nghị phát trên 300 áo phao, 600 tờ rơi, tài liệu các loại.

Văn phòng Ban An toàn giao thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tổ chức 01 Lễ ra quân, 13 hội nghị, 02 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, với trên 3.000 hội viên, học sinh, giáo viên tham dự. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã phát trên 50.000 tờ rơi các loại (đã uống uống rượu bia, không lái xe; an toàn giao thông với học sinh, sinh viên; khuyến cáo nguy hiểm cho lái xe đến Lào Cai trên tuyến quốc lộ 4D, văn hoá giao thông với bình yên sông nước);  6.000 Áp phích đã uống rượu bia, không lái xe, uống có trách nhiệm.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị…tổ chức 07 hội nghị: trong đó 02 lớp đào tạo về bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị và tập huấn về xây dựng và bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, 01 hội thảo về hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư phát triển đô thị, 04 hội nghị tuyên truyền về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị, quản lý quy hoạch, các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các thông tư hướng dẫn cho công chức, viên chức trong toàn ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông qua hoạt động chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật Luật Giao thông đường bộ, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành về giao thông vận tải, xây dựng. Ngoài ra, tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và một số nội dung khác theo sự chỉ đạo. Hình thức tuyên truyền thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý của cơ quan, các kỳ sinh hoạt của các chi bộ.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực do ngành quản lý, qua đó đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức và chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và người dân đối với các lĩnh vực thuộc ngành GTVT - Xây dựng, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

Trà My