Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 7,017
  • Tất cả: 463,163
Đăng nhập
06 loại hàng hóa dịch vụ không được áp dụng Luật Giá 2023
Lượt xem: 86

Luật Giá 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2023 thay thế Luật Giá 2012. Trong đó có 06 loại hàng hóa dịch vụ không được áp dụng Luật Giá 2023 như sau:

 Theo đó, trường hợp có quy định khác nhau về giá giữa Luật Giá 2023 và luật khác được ban hành trước ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2024) thì thực hiện theo quy định của Luật Giá, trừ trường hợp quy định sau đây.

 Việc định giá của Nhà nước đối với một số mặt hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan như sau:

 (1) Giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

 (2) Giá nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

 (3) Giá điện và giá các dịch vụ về điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực.

 (4) Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

 (5) Học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

 (6) Tiền bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan, tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được, tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...