Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 907
  • Trong tuần: 8,816
  • Tất cả: 464,962
Đăng nhập
Nghị định số 39/2023/NĐ-CP: Quy định chi tiết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
Lượt xem: 36

Ngày 26/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.  Nội dung thí điểm đấu giá biển số xe ô tô quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023 đến ngày 01/7/2026.

Nghị định số 39/2023/NĐ-CP nêu rõ, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan

Đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, an toàn an ninh mạng.

Nghị định quy định rõ: Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho từng phiên đấu giá và Kế hoạch đấu giá bao gồm các nội dung chính sau đây: a) Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá; b) Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; c) Hình thức, phương thức tổ chức đấu giá; d) Thời gian tổ chức đấu giá; đ) Xử lý tình huống đấu giá (nếu có); e) Các nội dung khác có liên quan.

Kế hoạch tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Đối với việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản, Nghị định quy định: thời gian thông báo công khai, niêm yết, Quy chế đấu giá, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá./.

Tải về

Ngọc Diệp