Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Lào Cai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù
Lượt xem: 285

Để tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 về việc hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế gồm: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...) đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi là 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ cho người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...): 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Người thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh.

 Để triển khai kịp thời Nghị quyết này, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 5892/UBND-VX về việc triển khai Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng được quy định tại Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND.

Bùi Minh Châu
Tin khác
1 2