Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Lượt xem: 60

Ngày 23/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 1474/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gồm:

1. Nhóm dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm

- Dịch vụ tư vấn.

- Dịch vụ giới thiệu việc làm.

2. Nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

- Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

- Dịch vụ trả kết quả hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

3. Nhóm dịch vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp

- Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

- Dịch vụ thông báo về việc tìm kiếm việc làm. 

- Dịch vụ tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

- Dịch vụ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

- Dịch vụ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Dịch vụ chuyển và tiếp nhận chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4. Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2023./.

 

 

Quang Hải
Tin khác
1 2