Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Hội đồng PHPBGDPL và công tác tư pháp năm 2024
Lượt xem: 265

Ngày 27/12/2023, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai và công tác tư pháp năm 2024.

anh tin bai

Bà Giàng Thị Dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu khai mạc

 Chủ trì hội nghị Bà  Giàng Thị Dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các đại biểu là thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Sở Tư pháp; tại điểm cầu huyện, thị xã, thành phố có các thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Phòng Tư pháp, công chức tư pháp, hộ tịch các xã, phường, thị trấn. Nội dung tại hội nghị thực hiện tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024; phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu khai mạc bà Giàng Thị Dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh khẳng định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức, Hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai có nhiều đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, các bộ, ngành, UBND tỉnh. Công tác PBGDPL đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hình thức tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được quan tâm, chủ động thực hiện, cập nhật thường xuyên giúp cho người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, tiếp cận thông tin. Nội dung tuyên truyền có sự lựa chọn bám sát các vấn đề được dư luận xã hội và cộng đồng quan tâm...

anh tin bai

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Trong năm đã tiếp nhận và tham gia ý kiến đối với 119/119 dự thảo văn bản (đạt 100%); 08 hồ sơ đề nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết, 89 hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết, Quyết định, ban hành 08 báo cáo thẩm định đối với 08 đề nghị xây dựng Nghị quyết; 81 báo cáo thẩm định đối với 81 dự thảo Nghị quyết, Quyết định đạt 100%. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 15 Nghị quyết, 39 Quyết định. Thực hiện tự kiểm tra đối với 30 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 30 Quyết định do UBND thị xã Sa Pa, UBND thành phố Lào Cai, UBND huyện Bát Xát, UBND huyện Văn Bàn, UBND huyện Bảo Thắng, UBND huyện Si Ma Cai, UBND huyện Mường Khương ban hành. Trình Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ, danh mục văn bản hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Lào Cai năm 2022.

anh tin bai

Bà Giàng Thị Bằng - Phố chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phát biểu tham luận tại hội nghị 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm qua đã có nhiều đổi mới trong các hình thức tuyên truyền và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong PBGDPL đã góp phần quan trọng trong việc tuân thủ và thực thi các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như các chính sách cấp tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.  Năm 2023 đã đổi mới công tác PBGDPL, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công cuộc thi báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức thành công các cuộc thi: Hoà giải viên giỏi; Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bảo Thắng; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi....qua đó đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân. Tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp tỉnh và tổ thư thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tổ chức tập luyện và đưa Đội thi hoà giải viên giỏi tỉnh Lào Cai tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV khu vực miền Bắc do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Kết quả Đội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Lào Cai sau ba phần thi đạt giải khuyến khích (giải chính thức) do Ban Tổ chức Hội thi trao tặng. Tổ chức phiên họp tổng kết hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; 04 Hội nghị PBGDPL đợt I, II, III, IV/2023 tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới cho gần 800 đại biểu. Ban hành Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 44/20216/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả của công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Tổ chức 32 Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 5.690 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện; thành viên Ban Chỉ đạo, tổ tư vấn xây dựng Mô hình “Câu lạc bộ nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Mô hình “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” xã Thái Niên; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cán bộ, công chức; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn và đại diện một số hộ gia đìn tại các xã: Quan Hồ Thẩn (huyện Si Ma Cai); Mường Hoa (thị xã Sa Pa); Nậm Tha (huyện Văn Bàn); Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Diễn đàn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Biên tập, đăng tải 580 tin, bài, ảnh  trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lào Cai. Biên soạn, in và cấp phát 5.600 cuốn tài liệu (gồm Bản Tin Tư pháp; Thông tin pháp lý; Hỏi – đáp pháp luật). Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng nội dung 12 số chuyên mục: “Nhà nước và pháp luật” trên sóng truyền hình; 12 số chuyên mục “Phổ biến kiến thức pháp luật” trên sóng phát thanh bằng tiếng dân tộc và 24 chuyên mục “Chính sách pháp luật” trên sóng phát thanh và sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục: “Giới thiệu văn bản mới”,“Pháp luật và đời sống” trên Báo Lào Cai thường kỳ và Báo Lào Cai online. Tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp với Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Về công tác Tư pháp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao chất lượng; Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành được thực hiện thường xuyên; Công tác quản lý nhà nước về Theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính đã đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, hỗ trợ cho các sở ngành, đơn vị giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm hơn và hướng về cơ sở; công tác hộ tịch đã có những hiệu quả tích cực, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch ở cả 3 cấp; Công tác quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định, công chứng, chứng thực được thực hiện có hiệu quả, công tác bán đấu giá tài sản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Tại Hội nghị ngoài việc đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác ngành tư pháp năm 2023, được nghe 06 ý kiến tham luận của các ngành và cấp huyện các ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể về các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cần triển khai trong năm 2024 nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình, Kế hoạch công tác Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2024.

 Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được tặng “Cờ thi đua ngành tư pháp năm 2023” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2023; 1 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2023. Cũng tại hội nghị đã phát động phong trào thi đua toàn ngành nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nỗ lực thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2024, Sở Tư pháp ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

 Kết luận hội nghị Giàng Thị Dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu đối với triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy cần tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL. Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở. Đa dạng hóa hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm bố trí nguồn kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL; quan tâm đến công tác tư pháp, hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL và xác định rõ nhiệm vụ công tác tư pháp là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ngành Tư pháp tích cực chủ động phối hợp với các ngành tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, định hướng đến hết nhiệm kỳ (2021-2025); tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn thực hiện các quyết định xử phạt hành chính đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về phát triển nghề công chứng; tăng cường hiệu quả quản lý các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp; triển khai cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Nguyễn Lê Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...