Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thực hiện nghiêm quy định về quyền yêu cầu Cấp phiếu lý lịch tư pháp
Lượt xem: 209

Ngày 02 tháng 11 năm 2023 Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 5297/BTP-VP về việc thực hiện nghiêm quy định về quyền yêu cầu Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Nội dung công văn nêu rõ:

Tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp đã quy định : “Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; trên cơ sở nghiên cứu, xử lý đối với nội dung báo chí phản ánh theo yêu cầu của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 81/TCTCCTTHC ngày 18/10/2023, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quy định về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp.

2. Không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nộp Phiếu lịch pháp để phục vụ công tác quản nhân sự của quan, đơn vị mình./.

Nguyễn Thị Vinh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...