Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội phụ nữ tỉnh năm 2024
Lượt xem: 110

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 để tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL.

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ Lào Cai về PBGDPL với Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Hội LHPN tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. Đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hoá, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.

Nội dung hoạt động gồm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các văn bản chỉ đạo, các chương trình, Kế hoạch của tỉnh, của Hội: Kế hoạch số 34/KH-BTV ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 116/KH-BTV ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lào Cai về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 ‑ 2030. Phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN tham gia thành viên Hội đồng PBGDPL. Phối hợp triển khai, thực hiện tốt công tác PBGDPL với các cơ quan, đơn vị liên quan. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triêt, tổ chức thực hiện  tốt các văn bản có nội dung liên quan đến công tác PBGDPL trong năm, trọng tâm là những quy định liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. Hướng dẫn các cấp Hội LHPN tổ chức hưởng ứng các đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật như: Ngày Pháp luật Việt Nam, Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới… đảm bảo đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội, của địa phương. Tiếp tục xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Tủ sách phụ nữ đảm bảo hiệu quả, dần đáp ứng yêu cầu của hội viên, phụ nữ. Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023, 2024; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phụ nữ; phòng, chống tham nhũng, tội phạm, ma túy, mua bán người, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù: Phụ nữ sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ nữ khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình… Phối hợp, lồng ghép bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL cho đội ngũ cán bộ Hội, Chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nòng cốt.

Kế hoạch chỉ rõ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai các hoạt động PBGDPLtrong hệ thống Hội LHPN tỉnh Lào Cai; phối hợp với các cấp, các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các ban, ngành tổ chức các hoạt động PBGDPL cho phụ nữ phù hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương, đơn vị.

 

Lam Đan
Tin khác
1 2 3 4 5  ...