Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Bát Xát
Lượt xem: 123

Nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, làm cho “Ngày Pháp luật” trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. UBND huyện Bát Xát ban hành Kế hoạch số 218/KH -UBND ngày 03/7/2023 về triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2023.

anh tin bai

Quang cảnh tuyên truyền pháp luật theo cụm xã  của Huyện Bát Xát

Thực hiện Ngày Pháp luật Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã triển khai tuyên truyền pháp luật chuyên đề về đất đai; trật tự xây dựng cho 110 đại biểu của 02 xã Y Tý và A Lù; cho 260 đại biểu của 8 xã cụm Mường Hum; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và Nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngày pháp luật đã giới thiệu các nội dung thực hiện đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023... Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Bát Xát nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân. Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức “Ngày pháp luật” bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn; mở các hội nghị tại các thôn bản cụm dân cư; lồng ghép trong các hội nghị, buổi sinh hoạt ngoại khóa trong trường học; tổ chức tọa đàm, tuyên truyền gắn với ngày Đại đoàn kết toàn dân; triển khai trong các cuộc họp giao ban cơ quan, giao ban đầu tuần của các cơ quan đơn vị; tuyên truyền bằng trực quan treo băng zôn khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi tuyên truyền pháp luật của các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn và triển khai bằng một số hình thức khác như trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Đẩy mạnh thông tin pháp luật, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động thanh niên tình nguyện, giáo dục pháp luật ngoại khóa; lồng ghép trong các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở... Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật giai đoạn 2023-2028.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tổ chức được 253 buổi tuyên truyền với tổng số 11.451 người nghe. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cấp huyện và cấp xã 54 giờ; qua 75 băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 6 huyện Bát Xát đã tư vấn 71 vụ việc pháp luật cho 70 đối tượng. Tòa án nhân dân huyện Bát Xát đã mở phiên tòa lưu động xét xử công khai sơ thẩm 02 vụ án hình sự tại Trường phổ thông trung học số 1 huyện Bát Xát và 04 vụ án hình sự tại Nhà văn hóa thôn Mường Hum, xã Mường Hum,  huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào ngày 19/11/2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 32 cuộc truyền thông về bình đẳng giới tại các xã Phìn Ngan, Dền Thàng, Trịnh Tường, Pa Cheo, Cốc Mỳ cho gần 3000 người tham gia. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện đã đăng được 15 tin, bài, thời lượng phát sóng 60 phút; tuyên truyền lưu động được 12 buổi; căng, treo 03 băng rôn, khẩu hiệu. Phòng Dân tộc huyện đã tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các xã 45 buổi với trên 8.530 người tham gia. Tổ chức được 326 hội nghị tuyên truyền, với 22.800 người tham gia. Tập huấn 02 lớp cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người có uy tín. Tổ chức 03 Hội nghị cụm tập huấn công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS  cho hơn 400 người tham dự là Người có uy tín, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, người dân.

Qua việc triển khai “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện, đã đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, thực sự có tác động đến nhận thức của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và học sinh về vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới, sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng dân cư. “Ngày pháp luật” được tổ chức trong toàn thể cán bộ và nhân dân đã dần trở thành nét mới trong sinh hoạt văn hóa của đời sống cộng đồng góp phần ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Nguyễn Lê Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...