Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,420
  • Trong tuần: 6,688
  • Tất cả: 383,968
Đăng nhập
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa
Lượt xem: 336

Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa, theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND thị xã Sa Pa.

Mục đích góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thị xã Sa Pa. Giúp Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật mới của nhà nước về công tác PBGDPL; các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động của Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Củng cố, trau dồi những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong quá trình thực hiện các hoạt động PBGDPL của Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đồng thời xây dựng, hình thành thói quen vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để thực thi hiệu quả công việc. Bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù, phù hợp với tính chất công việc của từng Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Yêu cầu rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có trình độ chuyên môn, hiểu biết kiến thức pháp luật, nhiệt huyết, tận tình với công tác PBGDPL, đặc biệt là đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật am hiểu phong tục tập quán và biết tiếng dân tộc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng khung kiến thức cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên phải được vận dụng linh hoạt, ngắn gọn, lựa chọn những nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đối tượng bồi dưỡng gồm Báo cáo viên pháp luật thị xã, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Thông tư số 10/2016/TT- BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Nội dung rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP.  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Theo kế hoạch Phòng Tư pháp thị xã Sa Pa chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã rà soát, lập danh sách và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn thị xã.

Minh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...