Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 3,488
  • Tất cả: 370,332
Đăng nhập
Thành phố Lào Cai tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Hộ tịch và chứng thực
Lượt xem: 158

Nhằm mục đích đánh giá thực trạng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp cho chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác hộ tịch, công tác chứng thực. Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 06/4/2023 kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Hộ tịch và chứng thực trên địa bàn thành phố Lào Cai. Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra toàn diện công tác hộ tịch, công tác chứng thực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2023 tại Uỷ ban nhân dân các phường: Lào Cai, Kim Tân, Bắc Lệnh và xã Thống Nhất vào Quý II/2023. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hộ tịch, chứng thực của đơn vị gửi Phòng Tư pháp thành phố trước ngày 21/4/2023. Uỷ ban nhân dân các xã, phường còn lại chủ động xây dựng kế hoạch và tự tổ chức kiểm tra đồng thời báo cáo kết quả tự kiểm tra do đơn vị thực hiện gửi Phòng Tư pháp trước ngày 20/5/2013 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Tư pháp.

 

Đào Gia Hân
Tin khác
1 2 3 4 5  ...