Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1,583
  • Trong tuần: 6,851
  • Tất cả: 384,131
Đăng nhập
Kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 128

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bảo Yên từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 02 năm 2021, huyện Bảo Yên đã  tập trung triển khai, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước vê công tác tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 05- KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008,  Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định sổ 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng....; các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, hiểm họa của tội phạm và tệ nạn ma túy. Vận động nhân dân tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm ma túy trong quá trình cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng xây dựng thôn bản, tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hình thức tuyên truyền được lồng ghép trong các đợt mở Hội nghị phổ biến pháp luật, Hội nghị công tác Tuyên vận cấp xã, thị trấn, trong các cuộc họp cơ quan, thôn bản, tổ dân phố các buổi sinh hoạt đoàn thể, kết hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến khác. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện; cổng thông tin điện tử huyện; Loa truyền thanh cơ sở. Thông qua đó các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, đã tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý 08 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Công an các xã: Tân Dương, Thị trấn Phố Ràng, Bảo Hà, Minh Tân, Yên Sơn lập hồ sơ. Triển khai công tác phổ biến pháp luật theo Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 18/9/2020 của ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên có 57 cơ quan, đơn vị và 17/17 xã thị trấn; 209 thôn, bản, tổ dân phố thực hiện với hơn 43.350 lượt người dân tham gia học tập.

Quỳnh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...