Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 252
  • Tất cả: 377,532
Đăng nhập
Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2021
Lượt xem: 161

Kế hoạch số 158/KH-HĐPH ngày 23/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) thị xã Sa Pa kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa  năm 2021. Kế hoạch triển khai để nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã. Đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở  cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số đơn vị, địa phương; qua đó phát hiện những sai phạm, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thị xã, Sở Tư pháp có biện pháp tháo gỡ hoặc chỉ đạo các cấp, các  ngành địa phương có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Nội dung kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2017 đến hết 31/12/2020. Công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm tra từ 2 đến 3 đơn vị cấp xã để kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác tư pháp theo kế hoạch số 09/KH -PTP ngày 09/3/2021 của phòng Tư pháp thị xã Sa Pa về kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Sa Pa.Thời gian kiểm tra vào quý II, III/2021. Hoạt động kiểm tra tại cấp xã Đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, các chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Mỗi xã không quá 01 ngày. Nội dung nghe báo cáo, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục phápluật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã. Kiểm tra hồ sơ lưu trữ về các nội dung kiểm tra tại xã. Họp với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã để thống nhất sơ bộ về kết quả kiểm tra tại xã làm căn cứ để họp thống nhất kết quả kiểm tra tại Ủy ban nhân dân cấp xã.Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng đoàn công tác phòng tư pháp thị xã ra Thông báo kết luận kiểm tra gửi các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thị xã về kết quả thực hiện kế hoạch.

 

Hằng Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ...