Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2023
Lượt xem: 119

Triển khai Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/5/2023 của UBND huyện Văn Bàn về việc phổ biến pháp luật đợt II năm 2023. Ngày 31/5/2023, huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2023. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện, các đồng chí ủy viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng Công an, công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Văn hoá - Xã hội các xã, thị trấn và đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đồng chí Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện nhấn mạnh: Công tác PBGDPL có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, là khâu đầu tiên và là cầu nối để đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, hướng người dân: “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, lắng nghe, ghi chép đầy đủ những nội dung trọng tâm; chủ động lựa chọn các hình thức phù hợp, khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nội dung các văn bản luật đã được tiếp thu tại Hội nghị. Việc tuyên truyền, phổ biến phải bảo đảm kịp thời, chính xác về nội dung, phù hợp với từng đối tượng.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

anh tin bai

Báo cáo viên phổ biến pháp luật tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật cấp huyện, ủy viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện phổ biến: (1) 04 Luật, gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; (2) 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027"; (3) Một số văn bản do tỉnh Lào Cai, huyện Văn Bàn ban hành, gồm: Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Đây là các văn bản Luật, văn bản chỉ đạo, điều hành có nội dung và ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong quản lý, điều hành của Nhà nước đối với các mối quan hệ của xã hội trên các lĩnh vực./.

Minh Nhâm
Tin khác
1 2 3 4 5  ...