Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 3,070
  • Tất cả: 459,216
Đăng nhập
Huyện Văn Bàn họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 146
Thực hiện quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, sáng ngày 06/02/2023 Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Văn Bàn đã tiến hành phiên họp thẩm định, đánh giá kết quả chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Lưu Luận – Trưởng Phòng Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng, cùng 13 đồng chí là thành viên Hội đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đối chiếu kết quả tự chấm điểm của Ủy ban nhân dân cấp xã với các quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại thông tư số 09/2021/TT-BTP và các tài liệu có trong hồ sơ gửi kèm văn bản đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn. Kết quả: có 20/22 xã có tổng số điểm của các tiêu chí và đáp ứng đủ điều kiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtnăm 2022 theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; có 2 xã (Nậm Tha, Nậm Chày) không đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn do vi phạm quy định tại Điều 4 Quyết định 25/2021.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Lê Lưu Luận đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong triển khai nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn, nhất là sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của công chức Phòng Tư pháp đối với các xã, thị trấn trong năm 2022 và sự quan tâm, phối hợp của thành viên Hội đồng cấp huyện trong việc thẩm định, đánh giá kết quả đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; đồng thời yêu cầu các đồng chí thành viên Hội đồng cấp huyện luôn quan tâm, thoi dõi, giúp đỡ các xã duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt 100 % số điểm theo quy định. Cần nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các trường hợp vi phạm trong thi hành công vụ dẫn đến bị kỷ luật làm ảnh hưởng đến kết quả chung của cả đơn vị chính quyền cấp xã trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phấn đấu năm 2023 số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 100 %. Riêng đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cần thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu/tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp. Cơ quan thường trực của Hội đồng hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn ban hành quyết định công nhận các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  và tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện theo quy định.

Hồng Diên - PTP Văn Bàn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...