Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Huyện Mường Khương: Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 366

Tải về

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương đã ký ban hành Quyết định số 3985/QĐ – UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mường Khương. Theo đó, thành phần Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mường Khương gồm: Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (là Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa xã hội), 02 Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (01 Phó Chủ tịch thường trực là Trưởng phòng Tư pháp, 01 Phó Chủ tịch là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện) và 24 Uỷ viên là đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Quyết định cũng đã quy định cơ quan thường trực của Hội đồng là Phòng Tư pháp và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện và hoạt động theo chế độ kiêm nghiệm. Bên cạnh đó Quyết định cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng; Trách nhiệm của Cơ quan thường trực của Hội đồng; Kinh phí hoạt động của Hội đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2021 và thay thế Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mường Khương.

Thúy Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...