Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Huyện Bát Xát trên 150 cán bộ, công chức được triển khai, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2022
Lượt xem: 319

Sáng 05/4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục huyện Bát Xát đã tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2022 cho trên 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; báo cáo viên cấp huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản Luật vừa được Quốc hội thông qua và các văn bản mới của tỉnh mới được ban hành như: Giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (thay thế NĐ 139/2017 và NĐ 21/2020); Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (thay thế NĐ 81/2013, NĐ 97/2017); Nghị định 120/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định 130/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em; Nghị định 140/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định số lượng chế độ đối với công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Luật công an nhân dân năm 2018; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025.

Sau hội nghị triển khai các đại biểu tham dự, cán bộ được giao làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sẽ tiến hành tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Vương Thị Kim Thúy – Phòng Tư pháp huyện Bát Xát
Tin khác
1 2 3 4 5  ...