Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Huyện Bảo Thắng: Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 263

Mới đây Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Thắng đã ký ban hành Quyết định số 8125/QĐ – UBND kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Bảo Thắng. Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Bảo Thắng gồm: Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (là Phó Chủ tịch UBND huyện), 02 Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (01 Phó Chủ tịch thường trực là Trưởng phòng Tư pháp; 01 Phó Chủ tịch là Phó Trưởng phòng Tư pháp) và 23 thành viên là đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện Bảo Thắng.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên địa bàn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất ban hành văn bản về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật tại địa phương; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương; hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

Quyết định trên thay thế Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng và có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021.

Tải về

Thúy Minh