Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật với người dân và doanh nghiệp năm 2022
Lượt xem: 179

Nhằm đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân theo mô hình chuyển hướng tuyên truyền từ hình thức hội nghị triển khai văn bản pháp luật sang hình thức tư vấn thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật và đối thoại chính sách pháp luật cho người dân góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như giải thích, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giảm nghèo... giảm chi phí đi lại và thời gian và củng cố niềm tin của Nhân dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Ngày 04/1/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPH tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022. Theo kế hoạch này Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách pháp luật, tư vấn thủ tục hành chính cho cán bộ và Nhân dân tại các xã Cốc San, Tả Phời, Đồng Tuyển, Vạn Hòa, Thống Nhất, Cam Đường và phường Xuân Tăng vào năm 2022. Nội dung chính của các Hội nghị tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính và tư vấn pháp luật trên tất cả các lĩnh vực cho Nhân dân, trong đó tập trung vào thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ tịch, hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân, chứng thực hợp đồng giao dịch, cấp giấy phép kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình liệt sỹ... Các đơn vị: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Luật Gia tỉnh được mời tham dự các Hội nghị để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Nhân dân trong quá trình đối thoại. Phòng Tư pháp thành phố - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các Hội nghị, phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tổ chức Hội nghị.  

Gia Hân
Tin khác
1 2 3 4 5  ...