Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 3,336
  • Tất cả: 452,115
Đăng nhập
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 204

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xác định là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ý thức được điều đó, ngay từ đầu năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện tổ chức triển khai nhiều hoạt động PBGDPL và đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.

 Trong năm Hội đồng PBGDPL huyện chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân.Bằng các hình thức phong phú như: Hội thảo, tổ chức diễn đàn Ngày pháp luật Việt Nam 9/11,  ở cơ sở lồng ghép với ngày hội điểm đại đoàn kết toàn dân các xã, thị trấn. Kết quả 57 cơ quan, đơn vị và 22/22 xã, thị trấn; 195 thôn bản, tổ dân phố đã triển khai tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thu hút trên 35 nghìn lượt người tham gia. Tổ chức 4/4 hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt I, II, III, IV năm 2022. Cấp xã tuyên truyền phbiến pháp lut trc tiếp 778 cuc cho trên 148 nghìn lượt người là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; Phát 1.299 cuốn tài liệu. Phối hợp tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11 tại 9/9 trường THCS, THPT.

 Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) được chú trọng nâng cao năng lực thông qua việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL, tư vấn pháp luật tại hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cụm xã Thẩm Dương (với sự tham gia của 186 hòa giải viên – TTVPL cấp xã). Để ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đã tặng Giấy khen cho một số tập thể và cá nhân trong dịp tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

 Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, công tác PBGDPL vẫn còn những khó khăn, hạn chế, kinh phí đầu tư cho tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ yếu từ nguồn ngân sách, chưa huy động được nguồn lực xã hội hóa cho công tác này. Năm 2023, Phòng Tư Pháp huyện Văn Bàn tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác PBGDPL. Trong đó, chú trọng các giải pháp tăng cường công tác thông tin, định hướng công tác PBGDPL phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tăng cường chỉ đạo đăng tải thông tin, chuyển tải sâu rộng tình hình thực thi pháp luật trong đời sống xã hội và những quy định của pháp luật mới ban hành.Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong một số trường học trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Tiếp tục rà soát, kiện toàn và triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn huyện.

Thu Huyền - PTP Văn Bàn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...