Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 182
  • Trong tuần: 6,942
  • Tất cả: 463,088
Đăng nhập
Bắc Hà tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 160

Triển khai Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện Bắc Hà về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9; nội dung 02 tiểu dự án 01 thuộc dự án 10 Chương trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, ngày 18 và ngày 19/9/2023 Phòng Tư pháp huyện Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại nhà văn hóa thôn Tẩn Chư xã Tả Van Chư. Đối tượng tham dự Hội nghị là công chức Tư pháp  - Hộ tịch xã Tả Van Chư, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và đại diện 106 hộ của thôn Tẩn Chư (mỗi hộ gia đình 01 người đại diện tham dự Hội nghị).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật huyện Bắc Hà giới thiệu Luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là chính sách pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn….

anh tin bai

Đ/c Phạm Văn Thanh – Báo cáo viên pháp luật huyện Bắc Hà giới thiệu các Luật và văn bản hướng dẫn liên quan tại Hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số với các nội dung thiết thực gần gũi sát với thực tiễn, cuộc sống của người dân rất có ý nghĩa đã giúp mọi người dân hiểu rõ hơn các chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ để người dân hiểu và làm theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần ổn định an ninh chính trị tại địa phương./.

Vũ Thị Phương Thảo - Phòng Tư pháp Bắc Hà