Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 824
  • Trong tuần: 8,733
  • Tất cả: 464,879
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Để tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện; Lãnh đạo UBND xã, thị trấn trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các chức danh chuyên môn của UBND xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) có liên quan đến hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thông qua đó giúp đội ngũ này tăng cường kỹ năng và năng lực chuyên môn trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung và việc chấm điểm 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật và 20 chỉ tiêu thành phần thuộc 05 tiêu chí nói riêng.  Hội nghị tập huấn chuyên sâu được tổ chức từng bước góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 20/4/2022 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện.

Yêu cầu việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, các học viên được triệu tập đều phải tham gia đầy đủ các nội dung của hội nghị tập huấn; thông qua Hội nghị nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và việc chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật từ đó có các kiến nghị, đề xuất các giải pháp với cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới. Lớp tập huấn phải được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát mục tiêu, bảo đảm thiết thực hiệu quả.

Kế hoạch gồm các thành phần: Cấp huyện có các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Bát Xát.  Các xã, thị trấn Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Công chức Văn phòng- Thống kê; Công chức Tài chính - Kế toán; Công chức Văn hóa- Xã hội; Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Nội dung tập huấn tổng quan pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Kỹ năng tham mưu giúp UBND cấp xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kỹ năng tổng hợp thông tin, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ việc tự chấm điểm 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật và 20 chỉ tiêu thành phần thuộc 05 tiêu chí. Kỹ năng tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, lập hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện. Giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo kế hoạch Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung của Kế hoạch gửi phòng Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp kinh phí triển khai.  Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các học viên về tập huấn đúng thành phần và đủ số lượng. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị địa điểm các điều kiện tổ chức lớp tập huấn.

Thu Thủy