Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 822
  • Trong tuần: 8,731
  • Tất cả: 464,877
Đăng nhập
Thị xã Sa Pa: Tăng cường công tác tuyên truyền về hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Ngày 25/8/2021 Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa ban hành Công văn số 2842/UBND-TP về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn thị xã Sa Pa có những bước phát triển mạnh mẽ tuy nhiên hiệu quả vẫn còn hạn chế. Đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa ban hành Công văn số 2842/UBND-TP ngày 25/8/2021 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị, địa phương.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường cần phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến tận các thôn bản, tổ dân phố, trong các hội nghị sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tổ chức lấy vợ, lấy chông cho người chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; ...

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, phường tăng cường tuyên truyền vận động các thành viên trong các tổ chức đoàn thể; phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Phòng Tư pháp thực hiện biên soạn các tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường tổ chức tuyên truyền, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền kịp thời tháo gỡ để nâng cao hiệu quả./.

Tải về

Minh Thúy