Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,066
  • Trong tuần: 2,369
  • Tất cả: 458,515
Đăng nhập
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện Mường Khương

Sau khi Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 07/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành, Huyện ủy Mương Khương đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, các chi, đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên pháp luật cấp huyện gắn với việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Huyện ủy Mường Khương đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động ban hành ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước mới ban hành đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Thực hiện gắn kết giữa tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Một buổi tuyên truyền pháp luật  tại hội nghị tuyên vận xã Lùng Vai, huyện Mường Khương

Triển khai của các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án huyện luôn thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình như tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Nghị định về sử dụng, buôn bán, vận chuyển pháo nổ; tuyên truyền trong các buổi xét xử lưu động. Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các trường học đã tuyên truyền, PBGDPL lồng ghép trong các buổi sinh hoạt với nội dung nói không về bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình,.. .đóng góp vai trò to lớn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện mở các chuyên mục về tuyên truyền Pháp luật phát trên sóng truyền thanh - truyền hình và Cổng thông tin điện tử của huyện. Xây dựng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền phổ biến Bộ luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật BHXH, BHYT, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản về phòng chống hàng giả, hàng nhái, vệ an toàn sinh thực phẩm... Một số mô hình đang hoạt động hiệu quả như: Mô hình điểm “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” tại thôn La Pan Tẩn, xã La Pan Tẩn với 45 thành viên; mô hình “Dân vận khéo” tại xã Lùng Vai với 55 thành viên; 04 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 177 thành viên; 04 “Nhóm cha mẹ có con từ 0-8 tuổi” với 127 thành viên; 12 tổ Phụ nữ không có con tảo hôn với 333 thành viên. Tiếp tục duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, mô hình tổ/nhóm như: Mô hình Người phụ nữ mới, câu lạc bộ Mẹ và bé, mô hình “Địa chỉ tin cậy”, tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc giới; thôn, tổ dân phố không có phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương…Ngoài ra còn có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Dòng họ tự quản; thôn bản bình yên gia đình hạnh phúc; cụm giáp ranh an toàn về an ninh trật tự…Các hoạt động trên đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc tuyền truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Ủy ban MTTQ huyện đã phát huy vai trò tích cực phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền PBGDPL tới các tầng lớp Nhân dân gắn với các hoạt động của Mặt trận như tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp thông qua các buổi sinh hoạt Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận.

Hoạt động PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở) là một trong những thế mạnh đã được địa phương quan tâm, khai thác sử dụng có hiệu quả; đã thực hiện được 985 tin, 568 bài và 480 chuyên mục có nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và duy trì mỗi tuần phát sóng 4 lần, mỗi lần từ 10 - 15 phút. Nội dung phát sóng chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở được 1.216 lần. Việc thực hiện Đề án “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ và Nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở” đã giúp cho hình thức PBGDPL thông qua hệ thống truyền thanh ở cở sở được triển khai thực hiện đồng bộ và khoa học.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã phát huy vai trò tư vấn, hướng dẫn, định hướng triển khai và đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội trong thực hiện công tác PBGDPL, thường xuyên củng cố và kiện toàn với 18 thành viên là trưởng các phòng ban, ngành đoàn thể cấp huyện. Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật gồm 23 báo cáo viên cấp huyện, 282 là tuyên truyền viên cấp xã.

Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xác định được trên 1.172/1.191 vụ, việc, trong đó tham gia xét xử 114 phiên tòa lưu động đối với một số vụ án điển hình, dư luận quan tâm để tuyên tuyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng Nhân dân, phục vụ kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đổi mới nội dung tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)” hằng năm đối với cấp huyện đã tổ chức trên 70 buổi học tập, tìm hiểu pháp luật trong đợt cao điểm thực hiện “Ngày pháp luật”. Treo 40 băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan ở cấp huyện, các tuyến đường chính ở trung tâm và các tuyến đường vào Trụ sở của các cơ quan, đơn vị; tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về pháp luật; tổ chức cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật đến cán bộ và Nhân dân,… phát thanh các tin, bài.

Nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong hệ thống nhà trường; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên, cán bộ giảng dậy pháp luật trong nhà trường; nghiên cứu xây dựng chương trình học tập pháp luật ngoại khóa cho học sinh, học viên đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 538 buổi với 67.382 lượt người tham gia đạt 96% gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

Tổ chức các hoạt động PBGDPL trực tiếp cho các nhóm đối tượng là Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, cán bộ quản lý, lãnh đạo, giáo viên, học sinh, học viên trong nhà trường; người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; phụ nữ, người dân ở khu vực nông thôn vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền miệng trong 10 năm (từ năm 2011-2021), các phòng, ban, ngành, địa phương đã tổ chức được 1.831 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 125.728 lượt người tham dự cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và Nhân dân trên địa bàn; tài liệu PBGDPL được phát miễn phí 21.478 bản.

Trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn đã tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý được 646 vụ việc. Việc triển khai PBGDPL với mô hình tuyên vận đã mang lại những hiệu quả quan trọng đã tổ chức được trên 800 hội nghị với gần 24.000 người tham dự. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo trong tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng như luân phiên tổ chức hội nghị tại các thôn để tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã chủ động kiểm tra được trên 20 cuộc tại cấp xã về công tác PBGDPL pháp luật. Việc sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đã kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Mường Khương; đối với tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng cho 07 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật của đại bộ phận người dân trên địa bàn huyện, trên các lĩnh vực; giảm đáng kể tình trạng áp dụng pháp luật tùy tiện trong hoạt động quản lý nhà nước của một bộ phận cán bộ, công chức; hạn chế gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, an ninh quốc phòng được củng cố, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được vững mạnh, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố vững mạnh.

Ngọc Minh