Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 6,676
  • Tất cả: 455,455
Đăng nhập
Si Ma Cai: Kiện toàn Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Ngày 20/9/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma cai đã ký ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc kiện toàn Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

 Theo đó, số lượng Báo cáo viên pháp luật được kiện toàn gồm 27 cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban, đoàn thể của huyện Si Ma Cai. Quyết định cũng đã quy định về quyền, nghĩa vụ của Báo cáo viên cấp huyện và thay thế Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma Cai.

Tải về

Minh Thúy