Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,017
  • Trong tuần: 8,926
  • Tất cả: 465,072
Đăng nhập
Phòng Tư pháp và Huyện đoàn Bát Xát ban hành Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, mở rộng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với trình độ, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên ở các khu vực dân cư, góp phần thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bát Xát. Ngày 15/10/2021 Phòng Tư pháp và Huyện đoàn Bát Xát đã ký ban hành Chương trình phối hợp số 443 /CTPH-PTP-HĐ phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Bát Xát Giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Chương trình đã đưa ra các nội dung phối hợp đến năm 2025  gồm: (i) Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên các dân tộc trong huyện thông qua các hình thức: Mở hội nghị, Toạ đàm, diễn đàn, hội thi... Đưa nội dung tuyên truyền pháp luật vào nội dung chính trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội và lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các phong trào hoạt động thường kỳ do Đoàn thanh niên tổ chức. Chú trọng những kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên như: Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật nghĩa vụ quân sự; Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích; Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... và các văn bản hướng dẫn thi hành; (ii) phối hợp kiện toàn, tập huấn, bổ sung kiến thức và phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cán bộ Đoàn-Hội - Đội từ huyện đến cơ sở. Phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 lớp tập huấn ở huyện; (iii) xây dựng và củng cố các mô hình "Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật", "Câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội", "Đội tuyên truyền thanh niên về Pháp luật"... ; (iiii) tổ chức các hoạt động  văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và của 2 ngành; (iiiii) xây dựng và khai thác "Tủ sách pháp luật" tại các cơ sở Đoàn, các xã; (iiiiii) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên dương kịp thời những cá nhân, tập thể thanh niên điển hình tiên tiến trong lĩnh vực tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và huyện.

Hai ngành đã thống nhất, mỗi xã chọn một chi đoàn làm điểm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng; hàng năm hai ngành thống nhất tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả và làm rõ trách nhiệm của từng ngành trong quá trình phối hợp./.

Minh Thúy