Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Những khởi sắc trong công tác tư pháp huyện Văn Bàn và nhiệm vụ công tác năm 2023

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở Tư pháp Lào Cai công tác Tư pháp huyện Văn Bàn đã được triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, toàn diện các chức năng nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức Phòng và công chức Tư pháp – Hộ tịch luôn đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân; công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được thực hiện đồng bộ, đánh giá sát thực tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; công tác quản lý hộ tịch, chứng thực được triển khai thực hiện thường xuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý dữ liệu dân cư. Trong năm qua công tác tư pháp đã tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị do HU, HĐND, UBND huyện giao góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác do đồng chí Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai và các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ  thăm và làm việc tại Phòng Tư pháp huyện  Văn Bàn đầu xuân năm 2023

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ông Lê Lưu Luận Trưởng phòng tư pháp huyện cho  biết: Ngay từ đầu năm 2023, Phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023 trình UBND huyện Văn Bàn phê duyệt kế hoạch, quyết định triển khai hoạt động tư pháp.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2022 ông Luận vui vẻ cho biết công tác xây dựng văn bản Phòng tư pháp đã thực hiện tham gia góp ý kiến vào trên 30 dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh, của huyện, tự kiểm tra đối với 02 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện ban hành; UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 01 hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho 102 đại biểu các cơ quan cấp huyện và UBND xã, thị trấn. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã phối hợp với với các ban, ngành chuyên môn Rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành, tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn và được Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân.  Thực hiện 38 phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua trao đổi công chức trong phòng cũng cho biết thêm về những hoạt động nổi bật của công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở  UBND huyện Văn Bàn đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 23/12/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện Văn Bàn. Tham gia các đoàn giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội Nông dân huyện tại xã Minh Lương; đoàn giám sát về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của Hội liên hiệp phụ nữ huyện tại xã Nậm Xé, Thẩm Dương; thực hiện tổng kết Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, UBND huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể Phòng Tư pháp, UBND xã Khánh Yên Thượng và 05 cá nhân; thành lập Đoàn tham dự cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 đoàn huyện đạt giải nhì cuộc thi.  Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11 trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2022 đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 08 trường học với 2.714 lượt người tham gia. Phòng Tư pháp phối hợp với trường Trung học phổ thông số 01 huyện Văn Bàn và UBND xã Làng Giàng tổ chức ngày pháp luật Việt Nam điểm năm 2022 với 1.099 lượt người tham gia. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 35.105 lượt người tham gia. Tổ chức 04 hội nghị Phổ biến pháp luật các đợt với 617 lượt người tham gia học tập cho 148.469 lượt người là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia.

  Công tác hòa giải ở cơ sở được kiện toàn với 195 tổ hòa giải, 958 hòa giải viên ở cơ sở, các tổ hoà giải đã tiếp nhận tổng số 186 vụ việc, trong đó, hòa giải thành 145 vụ việc đạt 78%. Trong thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải cơ sở giai đoạn 2019-2022. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 tại xã Thẩm Dương cho 186 hòa giải viên của 07 xã.

Công tác cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Văn Bàn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn; Phòng đã tham mưu trình UBND huyện ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện về kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của 22 xã, thị trấn đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện và tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022 cho 299 đại biểu là thành viên hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cập pháp luật của huyện và 22 xã, thị trấn. 

  Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước thực hiện cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác, các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong Phần mềm chính xác, thống nhất với thông tin trong sổ đăng ký hộ tịch. Phòng đã chỉ đạo rà soát, đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu trong Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo nhiệm vụ được giao tại mục 3 của Công điện số 104/CĐ-TTg, khi phát hiện có thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất đã kiểm tra kỹ hồ sơ, sổ đăng ký hộ tịch và căn cứ các quy định tại Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ để xử lý, bảo đảm phù hợp theo đúng quy định; phân bổ cấp phát 20.030 biểu mẫu giấy tờ hộ tịch, 136 sổ hộ tịch cho 22 xã, thị trấn.

Công tác trợ giúp pháp lý Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 03, huyện Văn Bàn về truyền thông trợ giúp pháp lý, tư vấn trực tiếp cho người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được 20 đợt tại 12 xã  với 16.020 lượt người tham gia; tiếp nhận 81 vụ việc trợ giúp pháp lý.

Với những kết quả đã nêu để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp huyện Văn Bàn năm 2023 ông Lê Lưu Luận Trưởng phòng tư pháp huyện cho  biết tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quán triệt kịp thời, hiệu qua các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Huyện uỷ, UBND huyện, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch công tác của ngành Tư pháp năm 2023.  Tiếp tục phát huy sáng tạo, đổi mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức Tư pháp và vai trò, vị thế công tác Tư pháp trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Tư pháp; chú trọng thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể sát với nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chủ động, linh hoạt trong công tác phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thống tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ công. Duy trì thực hiện nghiêm túc quy định về "Văn hóa công sở" theo phương châm "Chuyên nghiệp - Hiện đại - Thân thiện".  Tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề, toàn diện do UBND huyện, Sở Tư pháp phát động. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho công chức. Quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, xây dựng đơn vị văn hóa, không có công chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

Nguyễn Lê Hằng