Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 930
  • Trong tuần: 2,233
  • Tất cả: 458,379
Đăng nhập
Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn

          Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn đã tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. Tập trung tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của luật bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Quốc hội, giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử… để công dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia cuộc bầu cử. Cấp phát 340 cuốn tài liệu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hỏi đáp về bầu cử, các văn bản về bầu cử cho Ủy ban bầu cử 22 xã, thị trấn của huyện Văn Bàn.

          Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19 ngày càng diễn biến phức tạp, nên mỗi cơ quan, đơn vị, xã thị trấn lựa chọn hình thức phổ biến pháp luật đợt I năm 2021  bằng hình thức phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hoạt động được lồng ghép trong các cuộc họp hoặc tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đối với tuyên truyền tới nhân dân ở thôn bản, tổ dân phố sẽ kết thúc vào ngày 15/ 7/ 2021 các nội dung trọng tâm lựa chọn tuyên truyền gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật Bảo vệ môi trường

Dương Thị Thi - Trung tâm VHTT - TT Văn Bàn