Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,069
  • Trong tuần: 2,372
  • Tất cả: 458,518
Đăng nhập
Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 của phường Sa Pả, thị xã Sa Pa

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu  năm 2021 UBND phường Sa Pả, Thị xã Sa Pa  xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, UBND phường đã ban hành 04 Kế hoạch để triển khai, thực hiện xây dựng củng cố, tổ chức hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, củng cố, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. Cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. Phường đã tiến hành tuyên truyền nội dung Luật bầu cử đại biểu quốc hội, và đại biểu hội đồng nhân dân; Thông tư 01/2021/TT - BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trúLuật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Thoả thuận quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảmmiễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Bảo vệ môi trường... Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, cuộc họp, hội nghị đã tổ chức được 15 buổi với  1803 lượt người nghe, phát 150 Bộ tài liệu cho 150 lượt người;  tuyên truyền 16 băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, cổ động trên các trục đường chính của phường. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai tích cực đến Nhân dân và đạt nhiều kết quả tốt, có định hướng, trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả. 

Quang Vinh